Dom > Novosti > Sadržaj
Sodium Permanganate
Sep 19, 2018

Uobičajeni hemijski proizvodi natrijum permanganata. Može se koristiti kao oksidant, baktericid, protivotrov i može se koristiti kao zamena za kalijum-permanganat. Eksplozija se javlja u sumpornoj kiselini, amonijumovoj soli ili vodoničnom peroksidu. Glicerin i etanol mogu izazvati spontano sagorevanje. Kontakt sa redukcionim agensima, organskim jedinjenjima i zapaljivim supstancama kao što su sumpor i fosfor izazivaju opasnost od sagorevanja i eksplozije.