Dom > Novosti > Sadržaj
Kalijum permanganat
Sep 19, 2018

Kalijum permanganat je crno-ljubičaste, vitke, prizmatične kristale ili čestice s plavim metalnim sjajem; bez mirisa; lako se eksplodira u kontaktu sa određenim organskim supstancama ili oksidima, rastvorljivim u vodi, alkalijama, slabo rastvorljivim u metanolu, acetonu, sumpornoj kiselini, molekulskoj formuli KMnO4, molekulskoj težini 158,03400. Tačka topljenja je 240 stepeni C, stabilna, ali dodir sa zapaljivim materijalima može izazvati požar. Supstance koje treba izbegavati uključuju ponderi, jake kiseline, organske materije, zapaljive materijale, perokside, alkohole i hemijski aktivne metale.