Dom > Novosti > Sadržaj
Fizikalno-hemijske osobine natrijum-permanganata
Sep 19, 2018

Karakter: crveni ljubičasti kristal ili prah.

Relativna gustina: 2.47

Rastvorljivost: rastvorljiv u vodi, etanolu i etru, rastvorljiv u tečnom amonijaku.

Tačka topljenja: 170 stepeni C

Tačka ključanja: 100 stepeni C

Uslovi skladištenja: ventilacija skladišta, lagano učitavanje i istovar, odvojeno od organske materije, smanjujući zapaljivi materijal agensa i sumpornog fosfora.