Dom > Novosti > Sadržaj
Farmakološki efekti kalijum-permanganata
Sep 19, 2018

Kroz aktivnu grupu oksidacionih bakterija, baktericidni efekat, kalijum permanganat može efikasno da ubije sve vrste bakterijskih uzgajanja, gljivice, Mycobacterium tuberculosis, ali i inaktiviran virus hepatitisa B i spore, ali potrebno je dugo vremena za efekat spora. Organska materija se zagreva i ubrzava reakciju oksidacije u kiselim ili alkalnim uslovima. U različitim uslovima u fosfatima se razlikuje oksidacijska reakcija, u samom kiselom rastvoru se svede do bezbojnih dvostrukih manganskih jedinjenja, u neutralnom ili alkalnom rastvoru se redukuje do smeđe manganov dioksid i padavina kompleksa proteina. Niska koncentracija ima antibakterijsku, adstringentnu, hemostazu, deodorizaciju i druge efekte. Visoke koncentracije su iritantne i korozivne. Njegova antibakterijska dejstva su jača od vodonik-peroksida.