Metalurgija Kalijum Permanganat

Metalurgija Kalijum Permanganat

U razblažnom rastvoru mokre topionice kalijum permanganat se koristi kao oksidant i natrijum hidroksid kao neutralizer. Kalijum permanganat može se dozirati 3 puta: doza 40% teoretske težine kalijum permanganata prvi put, 30% teoretske težine drugog puta i 40% ...

Chat Sada