Pročišćavanje gasa kalijum permanganat

Pročišćavanje gasa kalijum permanganat

Mešani sa aktiviranim glinicima i drugim vezivima, kalijum permanganat u tečnom obliku može se impregnirati u pelete kao hemijski mediji za oksidaciju gasovitih zagađujuća materija, uključujući i sumpor dioksid, vodonik sulfid, nitrogen oksid, formaldehid, aldehide nižih molekulskih masa i organske ...

Chat Sada