Dezinfekciono sredstvo Kalijum Permanganat

Dezinfekciono sredstvo Kalijum Permanganat

Farma škampa, ribnjaka, farma pileća i svinja, itd. Imaju zahteve sterilizacije za zdrav rast. Kalijum permanganat i druge hemikalije kao što su kalcijum hipohlorit, BKC, hlor, povidon jod, vodonik peroksid kao dezinfekciono sredstvo za tretiranje vode ili farme. kalijum ...

Chat Sada