Dom > Znanje > Sadržaj
Upotreba hromne kiseline
Sep 19, 2018

Kromova kiselina se najčešće koristi u laboratoriji, jer tečnost za čišćenje, kisela i oksidirajuća, može ukloniti prljavštinu i nerastvorne supstance na unutrašnjem i spoljašnjem zidu eksperimentalnih instrumenata.

Hromna kiselina može se mešati sa oksidacionim sredstvima. Mnoga organska jedinjenja mogu biti oksidovana hromnom kiselinom, a razvijeni su mnogi heksavalentni oksidanti na bazi hroma.

Hromna kiselina se takođe može koristiti za hromiranje, metalni hrom visoke čistoće, koji se koristi u proizvodnji pigmenata, mordanaca, lekova i uglja, koji se takođe koriste u proizvodnji određenih glazura i vitraža.