Dom > Znanje > Sadržaj
Tri hrom-hlorida
Sep 19, 2018

Tri hrom-hlorida, koji se naziva hrom-hlorid, imaju molekularnu formulu CrCl3 i molekulsku težinu od 158,36.

Veoma stabilan, nije lako hidrolizirati. Hrom trihlorid je važna sirovina za sintetizovanje drugih soli hroma. Ona igra važnu ulogu u neorganskoj i organskoj sintezi. To je glavna komponenta sintetičkih dodataka za hranu. Uglavnom se koristi kao mordantni i katalizator u industriji.