Dom > Znanje > Sadržaj
Fizičke osobine natrijum dihromat
Sep 19, 2018

Izgled i karakter: narandžasto-crvena kristalizacija, lako se higroskopno.

Tačka topljenja (℃): 357 (bezvodni)

Relativna gustina (voda = 1): 2,35

Tačka ključanja (℃): 400 (bezvodni)

Molekularna formula: Na2cr2o7 2H2O

Molekulska masa: 297.99 Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi, nerastvoran u alkoholu.