Dom > Znanje > Sadržaj
Metode analize hromne kiseline
Sep 19, 2018

Određivanje sadržaja hromne kiseline u vazduhu: Nakon što je uzorak sakupljen od strane filtra, rastvoren sumpornom kiselinom, a zatim Colorimetry (Niosh metod) nakon dodavanja Diphenyl Kabbah.

Određivanje sadržaja hromne kiseline u vodi: Nakon ekstrakcije, uzorak se određuje atomskom apsorpcionom spektrometrijom ili kolorimetrijskom metodom. Metod odlaganja otpada: Koncentrirana otpadna hroma kiselina pretvara se u trivalentni hrom nakon hemijskog smanjenja, prilagođava pH vrednost rastvora, čini ga precipitacijom, sedimentom tretira deponijom hemijskog otpada.