Dom > Znanje > Sadržaj
Hromna kiselina
Sep 19, 2018

Hromna kiselina je žuto slabo kiselo rešenje, koje postoji samo u vodenom rastvoru. Sa rastvorljivim barijum salovima ili olovnim solima akcija proizvodi žuti barijum hromat ili hromatne padavine. U kiselom rastvoru, uglavnom u obliku rekompleksacije kiseline, sa jakom oksidacionom sposobnošću. 166 grama hromovog trioksida rastvoreno je u 100 grama vode i napravljeno.