Natrijum dihromat za proizvodnju boja

Natrijum dihromat je važan osnovni hemijski sirovin. Koristi se kao pomoćna sredstva za industriju štampanja i bojenja, industriju galvanizacije i kožnu industriju. Ima posebnu sposobnost boje i široko se koristi u staklenoj boji i bojenju tkanina. Koristi se kao oksidant za anilinske boje ...

Chat Sada